Aliev Tel'Man

Aantal gevonden boeken 5
9783659377228 | 3659377228 | Aliev Tel'Man
Robust distributed noise-monitoring systems for the latent period of change in seismic stability of construction objects
Engels | Paperback

9783659311307 | 3659311308 | Aliev Tel'Man
Noise analysis of the sound of heart and lungs for monitoring of the beginning of the latent period of their diseases
Engels | Paperback


9783659984129 | 3659984124 | Aliev Tel'Man
Russisch | Paperback

9783659989544 | 3659989541 | Aliev Tel'Man
Robastnye raspredelennye sistemy noise-monitoringa skrytogo perioda izmeneniya seysmostoykosti stroitel'nykh ob''ektov
Russisch | Paperback | 2014