De God van het recht contra alverzoening

De God van het recht contra alverzoening
Auteur:
Tessensohn Walter
ISBN:
9789491026669
ISBN10:
9491026666
Taal:
Nederlands
Bindwijze:
Paperback
Publicatiedatum:
20130830
Publicatiestatus:
Onbekend
Druk:
1
Geillustreerd:
Nee

Waar te koop:


Bol.com
3 days (€ 0,00)
€ 11,05

Extra informatie

De God van het recht contra alverzoening image

Reviews

Er zijn nog geen reviews voor 'De God van het recht contra alverzoening'.

Wil je een review schrijven voor dit boek?

:
:
(Nooit getoond op site):

:
:

Verslagen

Er zijn nog geen verslagen voor 'De God van het recht contra alverzoening'.


Wil je een verslag toevoegen aan dit boek

:
:
(Nooit getoond op site):

:
:

Samenvatting

Mensen die geloven in de alverzoening zijn van mening dat uiteindelijk een ieder – zowel afvallige engelen als mensen die God en zijn genade hebben afgewezen –verzoend zal worden met zijn Schepper. De Bijbel geeft geen ruimte voor een dergelijke gedachte. Natuurlijk halen de universalisten Bijbelteksten aan als: 1 Tim. 2:3-4 – 3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. De redenering is dat niemand Gods wil kan tegenhouden. Om deze uitleg in stand te houden, moet je heel wat andere teksten negeren. Hoe kan Jezus zijn discipelen leren om te bidden dat de wil van God op de aarde wordt gedaan (Mat. 6:10), indien die wil toch altijd wordt gedaan? Natuurlijk wil God dat de mens gered wordt, maar de mens moet dat ook willen. Het volk van Israël werd de dood en het leven voorgehouden en God wil dat ze voor het leven kiezen: Deut. 30:19 Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht. Toch blijkt dat het grootste deel van Israël verloren gaat (Jes. 10:20-22). Calvinisten zijn gevoelig voor deze leer, omdat ze dezelfde redenering hebben als de universalisten. Immers zij geloven dat God sommige mensen geloof schenkt om behouden te worden en andere mensen geloof onthoudt, zodat ze verloren gaan. Gods wil bepaalt wie behouden wordt of niet, de mens heeft niets in te brengen. Men vergeet dat God de mens altijd voor de keus stelt, vandaar de oproep van Jezus: ‘Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabij gekomen’ (Mat. 4:17). Het zou pervers zijn indien Jezus dit zegt terwijl Hij er bij denkt: maar jij kan je niet bekeren, want ik onthoud jou geloof… Begrippen als een eeuwig oordeel (Hebr. 6:2; nota bene behorende bij het eerste onderwijs) en eeuwig vuur (Judas 1:7) worden niet geaccepteerd en het woord aeon wordt steevast niet vertaald met eeuwig. Wat moeten we dan denken over het feit dat wij, gelovigen, altijd bij Jezus zullen zijn (1 Tess. 4:7). De geredden zullen eeuwig bij Jezus zijn; zo’n aeon kent dus geen einde. De leer van de alverzoening ondergraaft de genade van het kruis, die ons redt van de straf in het eeuwige vuur. De universalisten hebben een eigen (gevoel van) gerechtigheid en erkennen de gerechtigheid Gods niet (zoals ook de Joden deden). Rom. 10:3 Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. De auteur is een oudste en leraar in een Evangelie Gemeente in Noord-Holland. Hij heeft boeken geschreven betreffende geloofsopbouw, pastoraat, geestelijke oorlogsvoering, de eindtijd, de strijd in de gedachten, de mariale dogma’s, predestinatie, erfzonde, Israël, satanisme, de gemeente, humanisme en de Islam.


Gerelateerde boeken

De God van het recht contra alverzoening
9789491026782 | 949102678X | Tessensohn Walter | Druk: 2
Bekijk!
Minimaal 2 aanbiedingen

De God van het recht contra alverzoening
9789491026676 | 9491026674 | Tessensohn Walter | Druk: 1

Alverzoening
9789063532420 | 9063532423 | Ouweneel W.J. | Druk: 1

De rechte kennis van God
9789063180898 | 9063180896 | Tozer A.W. | Druk: 1
Bekijk!
Minimaal 1 aanbieding

Het recht van de sterkste
een Minecraft avontuur
9789000349449 | 9000349443 | Wolfe Sean Fay | Druk: 1
Bekijk!
Minimaal 3 aanbiedingen

Het recht van de sterkste
9789089880291 | 9089880291 | Hartog van Banda Lo | Druk: 1
Bekijk!
Minimaal 3 aanbiedingen

Het recht van de macht
absolute power
9789046110959 | 9046110958 | Baldacci David | Druk: 1
Bekijk!
Minimaal 1 aanbieding

Algemene informatie

Titel:
De God van het recht contra alverzoening
ISBN:
9789491026669
ISBN-10:
9491026666
Auteur:
Tessensohn Walter

god, alverzoening, universalisme

We gebruiken partnerprogramma's van Bol.com en anderen om te verdienen aan bestellingen.